جمشید کیانفر

جمشید کیانفر پژوهشگر، نویسنده، مصحح، ویراستار، روزنامه‌نگار و نسخه‌پژوه در سال ۱۳۳۰ در شهرستان ابهر چشم به جهان گشود. وی عضو کمیسیون احیاء میراث مکتوب در کتابخانه ملی ایران، عضو شورای انتشارات سازمان میراث فرهنگی، پژوهشگر دفتر پژوهش‌های فرهنگی، پژوهشگر طرح پژوهش‌های تاریخی و اجتماعی و مشاور علمی مرکز پژوهشی میراث مکتوب است. کیانفر سردبیری فصلنامه آینه میراث را از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۸ برعهده داشت. در دوره اول و سوم همایش حامیان نسخ خطی به ‌عنوان نفر برگزیده معرفی شد و در سال ۱۳۸۳ به عنوان مصحح برتر در همایش خادمان نشر مورد قدردانی قرار گرفت.

کشف تلبیس یا نیرنگ و دورویی انگلیس در ایران، تصحیح سفارت‌نامه خوارزم رضا قلی خان هدایت، تصحیح ناسخ‌التواریخ، مزدک‌نامه (سال‌نامه بزرگداشت مهندس مزدک کیانفر)، تصحیح اکسیرالتواریخ (تاریخ قاجاریه از آغاز تا سال 1259ق)، تصحیح تاریخ بختیاری: خلاصه الاعصار فی تاریخ البختیار، تصحیح و تحشیه تاریخ روضةالصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا، مرآةالحرمین یا سفرنامۀ مکه از جمله آثار اوست.

image

بررسی آراء و اندیشه‌های میرداماد

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

image

معرفی کتاب جلوه‌های هنر پارسی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

image

راه‌گشایی برای عرضه بهتر متون

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

image

میراث مکتوب و همگانی‌سازی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب