ایرج افشار

ایرج افشار در سال ۱۳۰۴ در تهران به دنیا آمد. وی در مدرسه‌های شاپور و فیروز بهرام در تهران تحصیل کرد. در سال ۱۳۲۸ از دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران در رشتۀ قضایی فارغ‌التحصیل شد. سال ۱۳۳۰ در کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران که بزرگ‌ترین کتابخانۀ دانشکده‌ای ایران در آن ‌سال‌ها بود، به کتابداری مشغول شد و فنون کتابداری را از طریق عملی و تجربی آموخت. از آثار او می‌توان به پژوهش‌های ایران شناسی (در دو جلد)، دفتر تاریخ، فرهنگ ایران‌زمین، گلگشت در وطن، ریاض‌ الفردوس خانی و یاد یار مهربان اشاره کرد. کتاب کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی، مقدمۀ استاد افشار بر کتاب نسخه شناخت، مقدمه‌ای بر کتاب رسالۀ جلدسازی و پیشگفتاری بر کتاب تاریخ هرات از آثار استاد ایرج افشار است که توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

image

راه‌گشایی برای عرضه بهتر متون

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب