حمید خطیب‌شهیدی

حمید خطیب‌شهیدی در سال ۱۳۲۷ در مراغه به دنیا آمد و در سال ۱۳۵۱ کارشناسی باستان‌شناسی خود را از دانشگاه تهران گرفت و پس از آن در سال ۱۹۷۵ دکتری خود را از دانشگاه ناپل شرقی (ایتالیا) گرفت. او به زبان‌های انگلیسی، ترکی و ایتالیایی مسلط است. تخصص اصلی او بررسی وجوه تاریخی و فرهنگی برآمدن تمدن اورارتو در شمال غرب ایران و نیمه شرقی فلات آناتولی است و از او در این‌باره کتاب‌ها و مقالات متعددی به فارسی و انگلیسی و ایتالیایی منتشر شده است. او هم‌اکنون استادیار گروه آموزشی باستان‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس است.