غلام‌رضا اعوانی

غلام‌رضا اعوانی در سال ۱۳۲۱ در سمنان به دنیا آمد. او استاد سابق گروه فلسفهٔ دانشگاه شهید بهشتی است. اعوانی همچنین چهرهٔ ماندگار سال ۱۳۸۲، عضو پیوستهٔ فرهنگستان علوم، رئیس انجمن حکمت و فلسفهٔ ایران و رئیس سابق مؤسسهٔ پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران است.

image

نقد و بررسی‌ کتاب‌ شرح‌ نظم‌الدر

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب