فرانسیس ریشار

فرانسيس ژان اوگوست ريشار در سال ۱۹۴۸ ميلادی در شهر پاريس به دنيا آمد. پس از پايان تحصيلات متوسطه به دانشكده ‏زبان‏‌های شرقی پاريس رفت و در سال ۱۹۷۰ در رشته‌های زبان فارسی، ادبيات لاتين و يونانی فارغ‏‌التحصيل شد. سپس جهت ادامه‏ تحصيل به دانشگاه تهران آمد. در سال ۱۹۷۴ كتابدار بخش نسخه‌های خطی کتابخانه ملی فرانسه در بخش شرقی شد و مسئوليت اداره مخزن فارسی و تهيه فهرست آن را بر عهده گرفت تا اينكه به رياست كتابخانه شرقی فرانسه برگزيده شد.

فرانسيس ريشار در مدت همكاری با كتابخانه ملی فرانسه، كتاب‌های متعددی نوشته است. كتاب‌‏های زير از جمله کتاب‌هایی است که دربارۀ ايران و زبان فارسی می‏‌باشد:

کتاب ایرانی (چهارمقاله در مباحث متن پژوهی، نسخه‌شناسی و کتاب‌آرایی (انتشارات میراث مکتوب، ۱۳۸۵) ؛ فهرست كتاب‏‌های خطی زبان فارسی موجود در كتابخانه ملّی فرانسه (۱۹۸۹)؛ جلوه‌های هنر پارسی (سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳).

image

معرفی کتاب جلوه‌های هنر پارسی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب