دیتریش هوف

دکتر دیتریش هوف، پژوهشگر مؤسسه باستان‌شناسی آلمان، از چهره‌های شناخته‌شده بین‌المللی در مطالعات ساسانی است. از کاوش‌های مهم ایشان در ایران می‌توان به کاوش در قلعه دختر فیروزآباد، شهر گور فیروزآباد و تخت سلیمان اشاره کرد.

image

کاوش‌های تخت سلیمان

آتشکده آذر گشنسب