بهمن نامور مطلق

بهمن نامور مطلق، نشانه‌شناس و دانشیار گروه فرانسه دانشگاه شهید بهشتی است.

او پس از گذراندن دوره کارشناسی مترجمی زبان فرانسه، برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان‌شناسی و آموزش زبان به وسیله رایانه در دانشگاه کلرمون فرانسه و دوره دکتری را نیز در رشته ادبیات تطبیقی در همان دانشگاه گذراند.

image

درآمدی بر نقد جغرافیایی

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر