عزیز‌الله جوینی

عزیز‌الله جوینی زاده ۱۳۰۴ و در گذشته به سال ۱۳۹۱ مصحح، نسخه‌شناس، پژوهشگر و استاد ادبیات دانشگاه تهران است. از مهم‌ترین کتاب‌های او می‌توان به تصحیح و شرح فرهنگ مجموعه الفرس، تصحیح مفردات قرآن، تصحیح تفسیر نسفی، تصحیح فرهنگ مصادره اللغله و تصحیح نهج‌البلاغه اشاره کرد.

image

نقد و بررسی سه شرح نهج‌البلاغه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب