عارف اقوامی مقدم

عارف اقوامی مقدم استاد دانشگاه در حوزه برنامه‌ریزی شهری در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز است. وی همچنین کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دفتر طرح‌های کالبدی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی است. اقوامی مقدم مترجم آثاری از نویسندگانی چون دیوید هاروی، جان فریدمن، لوئیز مامفورد، کریستوفر . ا. فردریش و آلن کاکرین نیز هست.

image

تبیین نظری حق بر شهر

درباره حقوق رعایت نشده و متقابل شهر و شهروندان