علیرضا افشاری

کنشگر میراث فرهنگی و تاریخی

image

چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران؛ بخش دوم

همراه با رونمایی کتاب اسطوره حق‌ها و استراتژی اصلاح