علی‌محمد سجادی

سیدعلی‌محمد سجادی در سال ۱۳۲۱ در اصطهبانات استان فارس به دنیا آمد. او دانش‌آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری دانشگاه تهران و استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی است. زمینه پژوهشی وی متون عرفانی و کلاسیک در ادبیات فارسی است. از آثار علی‌محمد سجادی می‌توان به «جامه زهد»، «مثنوی معنوی از نگاهی دیگر» و «تحول موضوعی غزل در ادب فارسی تا قرن هشتم» اشاره کرد.

image

خرقه و خرقه‌سوزی در تصوف

از مجموعه نشست‌های خانه اندیشمندان علوم انسانی