علی‌اشرف صادقی

علی‌اشرف صادقی در سال ۱۳۲۰ در شهر قم متولد شد. مدرک دکترای زبان‌شناسی همگانی خود را از دانشگاه سوربن (پاریس) در سال ۱۳۴۶ اخذ کرد و دو سال بعد به استخدام گروه زبان‌شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران درآمد. صادقی همچنین عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

از آثار ایشان می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره کرد:

دستور زبان فارسی در ۳ جلد؛ تكوين زبان فارسی‌؛ لغت فرس اسدی (تصحيح‌)، زبان‌های ايرانی، ارانسكی (ترجمه‌)، يادنامۀ دكتر احمد تفضّلی‌، نگاهی به گويش‌نامه‌های ايرانی‌؛ مسائل تاريخی زبان فارسی‌، فرهنگ فارسی؛ مدرسۀ سپهسالار؛ تصحیح خلاصة الاشعار بخش قم و ساوه

image

نقش زبان‌شناسی در تصحیح متون

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب