علی‌اصغر قائمی

مدیرعامل سابق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران