احمد مسجدجامعی

احمد مسجدجامعی در سال ۱۳۳۵ در تهران به دنیا آمد. او وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمد خاتمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس پیشین این شورا در دوره چهارم بود.

مسجدجامعی بنیانگذار بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی همچون نمایشگاه بین‌المللی کتاب، نمایشگاه بین‌المللی قرآن و خانه کتاب بوده‌ است.