افرا غریب‌پور

افرا غریب‌پور متولد سال ۱۳۵۴ در تبریز است. او دوره دکترا و کارشناسی ارشد را در رشته معماری و در دانشگاه تهران گذراند. موضوع پایان‌نامه دکترای ایشان که در سال ۱۳۸۸ ارائه و دفاع شد، «عملکرد و معماری» است.

وی هم‌اکنون عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده معماری دانشگاه تهران است.

image

مفهوم عملکرد در اندیشه لویی کان

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر