ابوالقاسم امامی

ابوالقاسم امامی در سال ۱۳۱۳ در روستای گز اصفهان به دنیا آمد. او تحصیلات دانشگاهی را از سال ۱۳۴۰ آغاز کرد و موفق به اخذ مدرک لیسانس حقوق و علوم سیاسی، فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب و دکترای رشته فرهنگ عربی و علوم قرآنی هرسه مقطع از دانشگاه تهران شد. امامی آثار و تألیفات زیادی دارد؛ از جمله ترجمه قرآن کریم، تصحیح متن ترتیب السعادات و منازل العلوم ابوعلی مسکویه، تصحیح متن عربی دوره کامل کتاب تجارب الامم ابوعلی مُسکویه در هشت جلد.

image

بررسی آثار و اندیشه‌های ابوعلی مسکویه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب