دوران ناصری

این نشست یکی از مجموعه نشست‌های شب‌های تهران است که به همت گروه فرهنگی هنری چنارستون برگزار می‌شود. «دوران ناصری» با سخنرانی فرزانه ابراهیم‌زاده، حمیدرضا حسینی و مسعود تاره در تاریخ ۱۲ دی‌ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

image

دوران ناصری؛ بخش دوم

از مجموعه نشست‌های شب‌های تهران

image

دوران ناصری؛ بخش اول

از مجموعه نشست‌های شب‌های تهران