کارگاه موسیقی مردم فارس‌زبان - خراسان

این کارگاه با تدریس احمد صدری از آبان تا دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در سه جلسه برگزار شد. سایت چهارراه برگزارکننده این رویداد است.

image

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه سوم: ریتم در موسیقی شرق خراسان

image

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه دوم: ویژگی‌های موسیقایی و بستر آوایی

image

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه اول: پیشینه فرهنگی و اجتماعی