کارگاه موسیقی مردم فارس‌زبان ـ بوشهر

این کارگاه با تدریس احمد صدری در یک جلسه و در تاریخ ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۶ برگزار شد. سایت چهارراه برگزارکننده این رویداد است.