نشست تخصصی مسائل باستان‌شناسی و تاریخ دوره ماد

این نشست در تاریخ ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شده است. حمید خطیب‌شهیدی، کامیار عبدی، مهرداد ملکزاده، شاهرخ رزمجو، رضا ناصری و مرتضی حصاری در این جلسه سخنرانی کرده‌اند.

image

هنر ماد: چیستی و چگونگی

نشست مسائل باستان‌شناسی و تاریخ دوره ماد

image

ماد: از قبیله تا شاهنشاهی؛ یک یا چند تحول سیاسی

نشست مسائل باستان‌شناسی و تاریخ دوره ماد

image

ماد: باستان‌شناسی یا تاریخ

نشست مسائل باستان‌شناسی و تاریخ دوره ماد