کلاس زبان لاتین

این کلاس در تابستان سال ۱۳۹۳ در خانه هنر و در ده جلسه برگزار شده است. مدرس این دوره، عبدالله یوسفی رامندی است.

image

آموزش زبان لاتین

جلسه دهم، بخش دوم

image

آموزش زبان لاتین

جلسه دهم، بخش اول

image

آموزش زبان لاتین

جلسه هشتم

image

آموزش زبان لاتین

جلسه هفتم، بخش دوم

image

آموزش زبان لاتین

جلسه هفتم، بخش اول

image

آموزش زبان لاتین

جلسه پنجم