نشست چهل و دوم از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

چهل و دومین نشست از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به تأثیر اندیشه‌های فلسفی ابن کمونه بر فلاسفه پس از خود اختصاص دارد. این سخنرانی در تاریخ ۸ خرداد سال ۱۳۸۵ برگزار گردید.

image

تأثیر اندیشه‌های فلسفی ابن کمونه بر فلاسفه پس از خود

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب