نشست سی و هشتم از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و هشتمین نشست از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به نقد و بررسي‌ كتاب‌ شرح‌نظم‌الدر اختصاص دارد. این نشست در تاریخ ۲۱ آذر سال ۱۳۸۴ برگزار گردید.

image

نقد و بررسی‌ کتاب‌ شرح‌ نظم‌الدر

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب