نشست سی و پنجم از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به نقد و بررسی کتاب جامع‌الافکار و ناقدالانظار اختصاص دارد. این نشست در تاریخ ۱۱ مهرماه سال ۱۳۸۴ برگزار گردید.

image

نقد و بررسی کتاب جامع‌ الافکار و ناقد‌ الانظار

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب