نشست بیست و نهم از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

بیست و نهمین نشست از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به معرفی کتاب جلوه‌های هنر پارسی اثر فرانسیس ریشار اختصاص دارد. این نشست در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۳ برگزار گردید.

image

معرفی کتاب جلوه‌های هنر پارسی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب