نشست هفدهم از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

هفدهمین نشست از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به بررسی آراء و اندیشه‌های میرداماد اختصاص دارد. این نشست در تاریخ ۱۱ شهریورماه سال ۱۳۸۳ برگزار گردید.

image

بررسی آراء و اندیشه‌های میرداماد

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب