نشست یکم از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

یکمین نشست از سلسله نشست‌های مركز پژوهشی ميراث مكتوب به متن‌پژوهی اختصاص دارد. این نشست در تاریخ ۱۱ شهریور سال ۱۳۸۲ برگزار گردید.

image

راهگشایی برای عرضه بهتر متون

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب