همایش امنیت زنان در فضای عمومی

با محوریت آزار خیابانی

سخنران/مدرس:شهلا اعزازی، شیوا دولت‌آبادی، شیما قوشه، فاطمه راکعی، لیلا ارشد
برگزار کننده: کتابخانه دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، انجمن مطالعات زنان آفاق
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ؛ ساعت ۱۳ تا ۱۸
محل برگزاری:دانشکده فنی دانشگاه تهران
نشانی:خیابان انقلاب، پردیس مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده فنی، سالن شهید چمران