نگرش جنسیتی علیه زنان در محیط‌های کار اجتماعی

سخنران/مدرس:فروغ صالحی
زمان برگزاری:دوشنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷ تا ۱۹
محل برگزاری:دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نشانی:بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران