نشست اورارتو

تاریخچه مطالعات اورارتویی در شرق آناتولی و نتایج کاوش‌های قلعه آیانیس: محمت ایشیکلی

اورارتوییان و هخامنشیان: کامیار عبدی

سخنران/مدرس:محمت ایشیکلی، کامیار عبدی
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ؛ ساعت ۹:۳۰
محل برگزاری:پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشانی:خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن، روبه‌روی موزه ملی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تالار سخنرانی‌ها