سومین همایش ملی کودک و طبیعت

سخنران/مدرس:-
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۱۱/۲۶
محل برگزاری:دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نشانی:لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، سالن شهید تهرانی مقدم