نشست شهرهای ایران از دیروز تا امروز

سخنران/مدرس:پویا علاءالدینی، نسیم یگانه
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ؛ ساعت ۱۶ تا ۱۹
محل برگزاری:پژوهشگاه فرهنگ، هنر، ارتباطات
نشانی:خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ولی عصر، خیابان دمشق