نشست شهر همگان

سخنران/مدرس:سید مهدی معینی
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ؛ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰
محل برگزاری:جامعه مهندسان مشاور ایران
نشانی:ولنجک، خیابان بیست و ششم، بلوار دانشجو، میدان البرز، نبش سلامی، شماره ۲۵