نشست شاهنامه‌نگاری در دوره قاجار

سخنران/مدرس:سید عبدالمجید شریف‌زاده
برگزار کننده: سازمان اسناد و کتابخانه ملی، موزه کتاب و میراث مستند ایران و دیگران
زمان برگزاری:۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ، ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ و ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ؛ ساعت ۱۴ تا ۱۶
محل برگزاری:موزه ملک، موزه رضا عباسی، کاخ گلستان، موزه کتاب و میراث مستند ایران