نمایشگاه و نشست سه‌تارهای کاسه کدویی

سخنران/مدرس:رضا دهقانی
برگزار کننده: پژوهشکده هنرهای سنتی
زمان برگزاری:۱۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
محل برگزاری:سازمان میراث فرهنگی
نشانی:خیابان آزادی، تقاطع یادگار امام و آزادی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، پژوهشکده هنرهای سنتی