نشست ریزگردها و پیامدهای آن بر امنیت اجتماعی در ایران

سخنران/مدرس:سید علی حسینی
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ؛ ساعت ۱۴ تا ۱۶
محل برگزاری:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشانی:بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه