همایش بین‌المللی بررسی اندیشه‌های نعیم فراشری

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱ دی‌ماه ۱۳۹۶

مهلت ارسال اصل مقالات: ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۶

سخنران/مدرس:-
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۱۲/۱۴
محل برگزاری:دانشگاه تربیت مدرس
نشانی:پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن شهید مطهری