نشست نقشه‌های تاریخی و کهن تهران

سخنران/مدرس:محمدرضا سحاب
برگزار کننده: ستاد گردشگری شهرداری تهران
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ؛ ساعت ۱۵ تا ۱۷
محل برگزاری:مرکز سازمان‌های مردم‌نهاد شورای اسلامی شهر تهران
نشانی:خیابان انقلاب، روبه‌روی ایستگاه دروازه دولت، خیابان خاقانی، مرکز سازمان‌های مردم‌نهاد شورای اسلامی شهر تهران