نقد کتاب حقوق بشر و محیط زیست

دورنمای فلسفی، نظری و حقوقی

سخنران/مدرس:رضا امینی، فرهاد دبیری، اسماعیل کهرم
برگزار کننده: سرای اهل قلم
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ؛ ساعت ۱۷ تا ۱۹
محل برگزاری:سرای اهل قلم
نشانی:خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲