کارگاه آموزشی لزوم آموزش میراث فرهنگی به کودکان

سخنران/مدرس:محمد محیط طباطبایی
برگزار کننده: کمیته ملی موزه‌های ایران، پردیس علم و فناوری
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۱۱/۰۱ و ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ؛ ساعت ۱۵ تا ۱۷
نشانی:خیابان نوفل لوشاتو، کوچه مسعود سعد، پلاک ۱۲