نشست نگاهی جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی به ازدواج

سخنران/مدرس:علی بلوک‌باشی، شهلا کاظمی‌پور
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۰۴/۱۳؛ ساعت ۱۵
محل برگزاری:کتابخانه و موزه ملی ملک
نشانی:خیابان امام خمینی، سردر باغ ملی (خیابان ملل متحد)،کتابخانه و موزه ملی ملک
اطلاعات بیشتر:اینجا کلیک کنید