نشست عمارت خسرو، در مسیر شاهراه خراسان-تیسفون

بحثی پیرامون ساختار معماری، تاریخگذاری و کاربری بنا

سخنران/مدرس:یوسف مرادی
برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویان باستان‌شناسی دانشگاه تهران
زمان برگزاری:۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ؛ ساعت ۱۴ تا ۱۶
محل برگزاری:دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
نشانی:خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار کمال