نشست میرزا علیقلی خویی؛ استاد سیاه قلم در چاپ سنگی دوره قاجار

سخنران/مدرس:اولریش مارزلف
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ؛ ساعت ۱۵
محل برگزاری:موزه ملی ملک
نشانی:خیابان امام خمینی، خیابان ملل متحد (باغ ملی)، سالن اجتماعات کتابخانه و موزه ملی ملک
اطلاعات بیشتر:اینجا کلیک کنید