نشست فرآیند خلق بی‌تفاوتی در کنش روزمره ایرانیان

سخنران/مدرس:فاطمه سادات علمدار
برگزار کننده: -
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ؛ ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰
محل برگزاری:بیمارستان روزبه
نشانی:خیابان کارگر جنوبی، بیمارستان روزبه، طبقه دوم، واحد روان‌درمانی، سالن شورا