میز گرد بازنگری واحدهای آموزشی

زنجیره نشست‌های آسیب‌شناختی باستان‌شناسی ایران

با هم‌اندیشی استادان، اندیشمندان و دانشجویان علاقه‌مند

سخنران/مدرس:-
برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویان باستان‌شناسی دانشگاه تهران
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ؛ ساعت ۱۳ تا ۱۶
محل برگزاری:دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
نشانی:خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کتابخانه گروه ادبیات