کارگاه و نشست درآمدی بر شناخت و مطالعه دست‌تراش‌های سنگی دوران پارینه‌سنگی و نوسنگی

سخنران/مدرس:سونیا شیدرنگ
زمان برگزاری:۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ؛ ساعت ۹ تا ۱۳
محل برگزاری:دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نشانی:ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار ناصرخسرو