گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی جدیدترین گروه آموزشی دانشکده ادبیات این دانشگاه است و قصد دارد در پاییز سال ۱۳۹۳ اقدام به پذیرش دانشجو نماید.

image

از توپک‌های گلی تا کتبیه‌های عیلامی

مروری بر کتیبه‌های عیلامی