کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه شهید رجایی تهران

کانون دوستداران محیط زیست با هدف فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشیِ زیست محیطی در سطح جامعه و به خصوص جامعه آکادمیک تشکیل شده است. بیشتر فعالیت‌های این کانون را برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی با موضوعات مرتبط و تهییه پوستر، بروشور و سایر اقلام آموزشی، تشکیل می‌دهد.

image

پایداری بوم‌شناسانه در محیط شهری

فرایند طراحی شهری و توسعه پایدار