فروغ عزیزی

دبیر کارگروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران و روزنامه‌نگار مجله زنان امروز

image

زنان و تجربه‌های مدیریتی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان