کنفرانس استاد مرتضی حنانه

این کنفرانس با سخنرانی مرتضی حنانه در سال ۱۳۵۸ در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.